Polyphasic sleep

Sleep plays an important role in a number of processes including memory consolidation and brain cleanup.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong một số các quá trình khác như củng cố trí nhớ và dọn dẹp não bộ.

Poly-phasic Sleep:

Psychological Impacts of poly-phasic sleep:

The purpose of this thesis is to examine difference in cognitive abilities on monophasic and polyphasic sleep schedule, represented by sleep pattern called Everyman 3 consisting of 3-hour- core sleep and three 20-min naps, in total sleep amount of 4 hours a day. There are already many studies on topic of nap effect (Stampi, 1992, 1989, Carskadon & Dement, 1975, 1977, Stampi &; Davis, 1991) and more extreme polyphasic sleep schedule ultra-short sleep (Stampi, 1992, 2002), but longitudinal research of polyphasic sleep pattern applicable in everyday life is missing. Thesis captures 2 weeks on monophasic (baseline) and 5 weeks on polyphasic sleep testing short-term memory, alertness and working memory. Results show that performance in short-term memory and alertness improved significantly (based on great effect size, Cohen’s d > .8), and also present arguments for improvement of working memory. Data were tested for time independence and linear relation. Existence of adaptation was not confirmed. This thesis also suggests single-case study design of polyphasic sleep research and describes all its advantages and disadvantages, which may help following researchers to base upon particular experience, thus improve and remove weak points, or replicate the experiment, thus improve its external validity.

Vài dòng…:

Polyphasic sleeping khi ứng dụng cái lợi có vẻ không liên quan tới polyphasic :  ít uống bia, không uống đồ có đường, ăn nhiều rau, chọn cá thay thịt. Vì duy trì được suy nghĩ kiểm soát bản thân.

Lợi ích tiếp là mình được thích nghi với  ngủ nhanh xuống pha REM, nằm xuống điều chỉnh chút ra rơi vô pha này luôn, lúc đó xuất hiện cơ giật “myoclonic jerk”.  REM là giai đoạn cần thiết cho não, tăng % REM giảm thời gian thừa là Light Sleep là mục tiêu của Polyphasic.

Giấc ngủ REM. REM Sleep

Trong giấc ngủ REM: During REM sleep:

Não sẽ hoạt động tích cực hơn. The brain becomes more active

Cơ thể thả lỏng và trở nên bất động. Body becomes relaxed and immobilized

Các giấc mơ xuất hiện. Dreams occur

Mắt chuyển động nhanh. Eyes move rapidly

Thời gian trước mình chỉ biết là làm như vậy thì ngủ dậy làm việc tốt hơn. Từ khi đọc bài này thì rõ là đó là đặc điểm của REM. So great !.

Refrerence:

Click to access Tomas-Votruba-Psychological-Impacts-of-Polyphasic-Sleep.pdf

Click to access TuTran2008_workingMemory.pdf

https://www.verywellhealth.com/the-four-stages-of-sleep-2795920

4 Giai đoạn của giấc ngủ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s